Abbau der Ausstellung 
© Laila Kuchinke Palmarini

Abbau der Ausstellung 
© Laila Kuchinke Palmarini

Abbau der Ausstellung 
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Dana Müller

Abbau der Ausstellung 
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Dana Müller

© David Ausserhofer/Körber-Stiftung 

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© David Ausserhofer/Körber-Stiftung

Führung durch die Ausstellung © Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Philipp Sukstorf

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Filmvorführung © Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Sarah Blendin

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Möbelbau-Workshop © Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Dana Müller

Möbelbau-Workshop © Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Dana Müller

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Urban Gardening in der Ausstellung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

Eröffnung
© Stiftung Exilmuseum Berlin, Foto: Till Budde

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Sina Jansen / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Die Container kommen!
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Am Anhalter Bahnhof
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Studierende des Natural Building Lab
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Materialuntersuchung
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Transport eines Test-Containers (Sommer 2020)
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab

Transport eines Test-Containers (Sommer 2020)
© Matthew Crabbe / Natural Building Lab